Şebinkarahisar’ın Peri Bacaları

Şebinkarahisar’ın Peri Bacaları
Şebinkarahisar’ın Peri Bacaları

Giresun İli Şebinkarahisar İlçesinde bulunan bu kayaçların yapısı Peri Bacalarını andırmaktadır.