Çeşme

Çeşme
Çeşme

Hüseyin Efendi Çeşmesi
Şebinkarahisar’ın Müftü Mahallesi’nde merkezi bir konumda duvarlarla çevrili bir bahçe içerisinde inşa edilmiştir. Sivri kemerli niş içinde dört satırlık kitabesi mevcut olup şöyledir;
“Hâlâ dergâhı âli yeniçeri ağası el-Seyyid Mir Halil Ağa hazretlerinin kethüdaları ve ocakda Mir Piyadeliği İle kadri terfi sâhibül hayrât ve hasenat”