Tarihi Kale

Tarihi Kale
Tarihi Kale
Kim tarafından hangi tarihte yaptırıldığı bilinmeyen gizemli, heybetli ve tarihi Şebinkarahisar Kalesi.