Kaynak Suyu

Kaynak Suyu
Kaynak Suyu
Şebinkarahisar’da yer altından çıkan doğal kaynak suyu ve bir kaya parçasını oyarak yapılan su kürünü.