Şebinkarahisar

Şebinkarahisar; Giresun iline bağlı Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesiminde yer alan bir ilçedir.

Devam et ...

Şebinkarahisar İlçesi Genel Bilgi - Tanıtım

Özet

Şebinkarahisar; Giresun iline bağlı Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesiminde yer alan bir ilçedir.

Mustafa Kemal ATATÜRK ;

Mustafa Kemal ATATÜRK Ben bu şehri çok beğendim. Bu sevgimin temadisine alem olmak üzere Şark-i Karahisar adının Şebinkarahisar olarak tashihini teklif ediyorum. Bu şehri tarihen olduğu kadar iktisaden de, ileri götürmek vazifemiz olmalıdır. Şebinkarahisar, 1924

Şebinkarahisar Tanıtım Videosu

Şebinkarahisar Kaymakamlığı'nın Kaymakam Murat Çağrı Erdinç öncülüğünde hazırlamış olduğu Şebinkarahisar tanıtım videosu

Tarihi

Şehrin ilk kuruluş yeri olan İsola (Güneyören) köyüdür. Romalılara kadar bölgenin en önemli yerleşim yeri olan İsola şehri Romalılardan itibaren önemini gittikçe kaybetmeye başlamıştır. Pont krallığını ortadan kaldıran Roma Kumandanlarından Pompesyüs tarafından bugünkü Bayram Köyün bulunduğu yerde kurulan Nikopolis gittikçe büyüyerek bölgenin en önemli yerleşim merkezi olmuştur. M.S. 395 tarihinde Roma İmparatorluğun ikiye ayrılması ile Anadolu Bizans İmparatorluğuna katılmış ve Nikopolis şehrinin adı Mavrakastoron olarak değiştirilmiştir. M.S. VI. Yüzyılın sonlarında Roma İmparatoru Teodos'un son zamanlarında Orta Asya'dan gelen Peçenek ve kuman Türkleri Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemiş ve bir müddet Orta Doğu Anadolu'yu ellerine geçirmişlerdir.Türkler zamanında Şebinkarahisar'ın bulunduğu yere Elgün veya Keygun ismi verilmiş bu topraklar yeniden Romalılar eline geçince Keygun kelimesi Kögonya şekline dönüşmüş ve böyle anılmıştır. Anadolu Türklerin eline geçtikten sonra uzun yıllar Şebinkarahisar yeniden Keygune olarak adlandırılmış ,bilahare kalesine istinaden şehrin ismi Karahisar şekline dönüşmüştür. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşı'ndan sonra İstanbul'a dönerken Şebinkarahisar'a uğramış ve üç gün kaldığı bu şehre Karahisar-ı Şarki adını vermiştir. I. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk sancak beyliği yaptığı yani valilik yaptığı yerdir. 1508 yılında Şarkî Karahisar sancak beyi olarak atanmıştır. 1924 yılına kadar şehrin ismi Karahisar-ı Şarki olarak kalmış ,11 Ekim 1924 tarihinde Şebinkarahisar'a gelen Mustafa Kemal Atatürk bu ziyaretlerinde ilçenin ismini Şebinkarahisar olarak değiştirmiştir. Şebinkarahisar Türk'lerin eline geçtiği 1075 tarihinden 1473 yılına kadar 410 yıllık müddet zarfında beylik şeklinde idare edilmiştir.

Şebinkarahisar Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldığı 1478 yılından 1515 yılına kadar Amasya vilayetine bağlı kalmıştır. 1515 yılında Trabzon ,Canik ve Şebinkarahisar Livaları birleştirilerek Erzincan'a bağlanmıştır.1538 yılına kadar Erzincan vilayetine bağlı kalan Şebinkarahisar ,bu tarihte Erzincan'dan alınarak tekrar Amasya vilayetine bağlanmıştır. 1553 tarihine kadar Amasya vilayetine bağlı kalan Şebinkarahisar, 1553 tarihinde Amasya vilayetinden alınarak Erzurum'a bağlanmıştır. 1805 yılına kadar iki buçuk asır Erzurum'a bağlı kalan ilçe ,1865 tarihinde Erzurum'dan alınarak Trabzon'a bağlanmıştır.Aynı tarihte Giresun ,Ordu ve Gölköy'de Şebinkarahisar Sancağına bağlanmıştır.Yeniden yapılan düzenlemede 1865 yılında Şebinkarahisar Trabzon'dan alınarak Amasya ve Tokat Sancağı ile birlikte Sivas'a bağlanmıştır.

Şebinkarahisar Ekim 2015
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Ekim 2015
Şebinkarahisar, Giresun

Şebinkarahisar Vilayet haline getirildiği 1923 yılına kadar Sivas'a bağlı kalmıştır.

Şebinkarahisar, tarihi içinde pek çok yangın atlatmıştır. 1.Dünya Savaşı yılları sırasında yerli Rum ve Ermeniler isyanlarlar çıkarmış, 1915 Ermeni İsyanı ile şehir yıkılıp yakılmıştır.Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra 1923 yılında livaların il yapılmasına karar verilmiş ,bu karar neticesinde o günlerde liva olan Şebinkarahisar'da il yapılmış ancak 1933 yılında İlçe durumuna getirilerek Giresun iline bağlanmıştır.

Şebinkarahisar Kalesi İlçenin güney ve güneydoğu yönünde Hacıkayası diye isimlendirilen bazalt bir tepe üzerinde yükselir.Üzerine oturduğu toprak zeminden kale 200-450 m. Yüksekliktedir.kalenin batı yönü nispeten çıkışa elverişli, diğer yönleri uçurumdur. Dış kale iç kalenin batı ve güney bölümünde 21.yy. başlarında kadar yetmiş kadar ev mevcuttu.1915 Ermeni isyanı ve ondan sonraki zamanlarda evler ve cami tamamıyla tahrip edilmiştir.1920’lerden sonra hazine arayıcıları nedeniyle temellerde ortadan kaldırılmıştır. Kule denilen iç kale yüksek duvarlardan ve surlardan oluşmuştur. Burada üç katlı bir saray ve kaya içerisine oyulmuş bir zindan mevcuttur.Dış kaleye giriş tek yol iki kapı ile, iç kaleye giriş tek kapı ile sağlanmıştır. Dış kalenin hemen her yönünde sarnıçlar yer almıştır.Yapılan incelemeler ve mimari tarzından anlaşıldığı üzere kale Romalılar tarafından yaptırılmıştır.Elde edilen bilgilere göre kale Bizans ile Araplar ve Selçuklular arasındaki savaşlarda daha sonra Anadolu Beyliklerinin kendi aralarındaki savaşlarda yöre halkına sığınak görevi üstlenmiştir.

Şebinkarahisar Kavaklar Mahallesinde bir kış manzarası, 2012 Şubat
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Kavaklar Mahallesinde bir kış manzarası, 2012 Şubat
Şebinkarahisar, Giresun

Sosyal ve Ekonomik Yapı

Şebinkarahisar'ın son yapılan yani 2019 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu: 20.459 dur. Şehrin ilk kuruluş yeri olan İsola (Güneyören) köyüdür .Romalılara kadar bölgenin en önemli yerleşim yeri olan İsola şehri Romalılardan itibaren önemini gittikçe kaybetmeye başlamıştır.Pont krallığını ortadan kaldıran Roma Kumandanlarından Pompesyüs tarafından bugünkü Bayram Köyün bulunduğu yerde kurulan Nikopolis gittikçe büyüyerek bölgenin en önemli yerleşim merkezi olmuştur.M.S. 395 tarihinde Roma İmparatorluğun ikiye ayrılması ile Anadolu Bizans İmparatorluğuna katılmış ve Nikopolis şehrinin adı Mavrakastoron olarak değiştirilmiştir. M.S. VI. Yüzyılın sonlarında Roma İmparatoru Teodos'un son zamanlarında Orta Asya'dan gelen Peçenek ve kuman Türkleri Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemiş ve bir müddet Orta Doğu Anadolu'yu ellerine geçirmişlerdir.Türkler zamanında Şebinkarahisar'ın bulunduğu yere Elgün veya Keygun ismi verilmiş bu topraklar yeniden Romalılar eline geçince Keygun kelimesi Kögonya şekline dönüşmüş ve böyle anılmıştır. Tarihte Mengüçlü Beyliği, Eretna Beyliği gibi beyliklerde önemli bir merkez olmuştur. Anadolu Türklerin eline geçtikten sonra uzun yıllar Şebinkarahisar yeniden Keygune olarak adlandırılmış, bilahare kalesine istinaden şehrin ismi Karahisar şekline dönüşmüştür.

Şebinkarahisar Gökkuşağı 2015
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Gökkuşağı 2015
Şebinkarahisar, Giresun

1473 yılında Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşı'ndan sonra İstanbul'a dönerken Şebinkarahisar'a uğramış ve üç gün kaldığı bu şehre Karahisar-ı Şarki adını vermiştir. 1924 yılına kadar şehrin ismi Karahisar-ı Şarki olarak kalmış ,11 Ekim 1924 tarihinde Şebinkarahisar'a gelen Mustafa Kemal Atatürk bu ziyaretlerinde ilçenin ismini Şebinkarahisar olarak değiştirmiştir. Şebinkarahisar Türklerin eline geçtiği 1075 tarihinden 1473 yılına kadar 410 yıllık müddet zarfında beylik şeklinde idare edilmiştir.

Şebinkarahisar Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldığı 1478 yılından 1515 yılına kadar Amasya vilayetine bağlı kalmıştır.1515 yılında Trabzon ,Canik ve Şebinkarahisar Livaları birleştirilerek Erzincan'a bağlanmıştır.1538 yılına kadar Erzincan vilayetine bağlı kalan Şebinkarahisar ,bu tarihte Erzincan'dan alınarak tekrar Amasya vilayetine bağlanmıştır.1553 tarihine kadar Amasya vilayetine bağlı kalan Şebinkarahisar, 1553 tarihinde Amasya vilayetinden alınarak Erzurum'a bağlanmıştır.1805 yılına kadar iki buçuk asır Erzurum'a bağlı kalan ilçe ,1865 tarihinde Erzurum'dan alınarak Trabzon'a bağlanmıştır.Aynı tarihte Giresun ,Ordu ve Gölköy'de Şebinkarahisar Sancağına bağlanmıştır.Yeniden yapılan düzenlemede 1865 yılında Şebinkarahisar Trabzon'dan alınarak Amasya ve Tokat Sancağı ile birlikte Sivas'a bağlanmıştır.Şebinkarahisar Vilayet haline getirildiği 1923 yılına kadar Sivas'a bağlı kalmıştır Şebinkarahisar ,tarihi içinde pek çok yangın atlatmıştır. 1.Dünya Savaşı yılları sırasında yerli Rum ve Ermenilerin ihanetleri ile isyanlar çıkmış, 1915 Ermeni İsyanı ile şehir yıkılıp yakılmıştır. Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra 1923 yılında livaların il yapılmasına karar verilmiş ,bu karar neticesinde o günlerde liva olan Şebinkarahisar'da il yapılmış ancak 1933 yılında İlçe durumuna getirilerek Giresun iline bağlanmıştır.

Şebinkarahisar Kalesi İlçenin güney ve güneydoğu yönünde Hacıkayası diye isimlendirilen bazalt bir tepe üzerinde yükselir. Üzerine oturduğu toprak zeminden kale 200-450 m. Yüksekliktedir.kalenin batı yönü nispeten çıkışa elverişli, diğer yönleri uçurumdur. Dış kale iç kalenin batı ve güney bölümünde 21.yy. başlarında kadar yetmiş kadar ev mevcuttu. 1915 Ermeni isyanı ve ondan sonraki zamanlarda evler ve cami tamamıyla tahrip edilmiştir. 1920’lerden sonra hazine arayıcıları nedeniyle temellerde ortadan kaldırılmıştır. Arazi ve yerleşim yerleri bakımından Kelkit Vadisinin sosyal hayata etki ettiği söylenebilir. Genellikle toplu yerleşimin ve tarım hayatının egemen olduğu Şebinkarahisar ,bağlı olduğu Giresun’a nazaran bu yönüyle farklılaşır. Daha çok İç Anadolu’nun özelliklerine ve sosyal düzenine sahiptir. Komşuluk ilişkilerinin yüksek düzeyde olması, ikili münasebette toplumsal değer ve normların geleneksel değerlerin özel önem taşıması, adli vakaların sayısını azaltmaktadır. İl merkezi ile arasında ulaşım sorunu bulunan Şebinkarahisar, beklenen ekonomik canlılığı kazanamamıştır. İlçenin 41 bin 185 hektar ekilebilir tarım arazisi olmasına rağmen bunun ancak 21 bin hektarını kullanılabilmektedir.

İlçemize 1999 yılında kurulmuş olan Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu aradan geçen 19 yıl zarfında Türkiye'nin en fazla bölüme sahip meslek yüksekokulları arasına girmiş, ilçemiz de 2000 civarında yüksekokul öğrencisinin olmasıyla birlikte canlılık daha da artmıştır.

İlçemizde ayrıca hayırsever işadamı Feyzi KIRAÇ tarafından yaptırılan bina 2010 yılından bugüne dek Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak faaliyet göstermektedir.

İlçe sınırları içinde yer alan Kılıçkaya Barajı balıkçılık ile ekonomik gelişmeye önemli katkıda bulunmaktadır. Yörede diğer bir ekonomik faaliyet ise arıcılıktır. İlçede süt fabrikası, 32 kadar şirket ve irili ufaklı 450 kadar esnaf ticari faaliyettedir. Ayrıca eskiden kalma madencilik geleneği devam etmekte olup, Tutak Dağı civarında Kurşun-Çinko madenleri çıkarılmaktadır. Ayrıca MTA verilerine göre Şebinkarahisar'da zengin uranyum ve altın rezervi olduğu belirtilmektedir. Son yıllarda modern dut ürünleri pestil-pekmez köme tesisleri de kurulmuştur. Bağlar mahallelerde halkın büyük bir kısmı dut ürünlerinin satışından gelir elde etmektedir. Cevizcilik de son yıllarda önem kazanmış, Ülkenin en iyi cevizlerinin yetiştiği yörede şebin cevizi adı ile ceviz yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri/dengesizlikleri nedeniyle son yıllarda kış aylarının ılık geçmesi, kar yağışının yetersizliği sonucu; başta ceviz, dut ve diğer meyve ağaçlarının yapraklarının erken açması ile birlikte bahar aylarında oluşan donla birlikte ağaç üşümeleri çoğalmış, ayrıca son yıllarda meteorolojik veriler incelendiğinde yıllık ortalama yağış miktarında da büyük bir düşüş (En yüksek kuraklık 2014 yılı) ve sonucunda tarımsal kuraklıklar; ürün rekoltesini düşürmüştür. Ekonomik faaliyetleri bakımından bir diğer kaynakta hayvancılıktır. Hayvancılığın önem kazanmasındaki etken yem ihtiyacını karşılayacak arazinin bulunmasının yanında bol otlaklarıyla hayvancılığa müsait olan yaylaların varlığıdır.

Kültür ve Turizm

Oğuz Türkmen boylarından Kınık; Çavdur, Çepni, Kargun ve Solur adlarının anılıp yaşandığı Şebinkarahisar, Türk kültür ve değerlerinin yaşadığı önemli yerlerden birisidir. Avutmuş Mahallesi Beyramşah Camii Selçuklu döneminin varlığını haber verirken, Şebinkarahisar Kalesinin girişinde bulunan Taşhanlar ve hemen karşısında duran Fatih Camii Osmanlıların bu bölgede söz sahibi olduğunu ifade eder. Gerek turizm, gerekse kültürel varoluşların ifadesi olan bu önemli eserler ailesine daha çoklarını katmak mümkündür. Nitekim Şebinkarahisar Kalesi, Tamzara camii, Kadıoğlu Camii, Taş Mescid, Kurşunlu Camii, Topal Mehmet Paşa Hamamı, Avutmuş Hamamı, Tamzara Hamamı, Kurşunlu Çeşmesi, Zeynube Hatun Çeşmesi, Eyvan Çeşme, Müftü Efendi Çeşmesi, Hüseyin Efendi Çeşmesi, Hacı Yakup Çeşmesi, Alay Çeşmesi, Süleymanağa Çeşmesi, Perteviyal Çeşmesi ve Perteviyal Müzesi ile Atatürk Müzesi Sayılabileceklerin en önemlilerindendir. Şebinkarahisar’daki Milli Kültür varlıklarının zenginliği, kültürel yaşamın zenginliğini verir. Bu yerlerde Selçuklu’lardan Osmanlı’ya ve oradan Cumhuriyet Türkiye’sine bir yol izlemek yaşanılan kültürel akış yönünü bize haber vermektedir.

Diğer taraftan geçmişte Türklerin dışında öteki Hıristiyan toplumları da bağrında yaşatan Şebinkarahisar, bu dönemin özelliklerinden de izler taşır. Turizm açısından görülmeye değer Licese Kilisesi, Taşhan Kilisesi, Asarcık Kilisesi ve Meryemana Manastırı gezip görülecek yerlerdendir.

Şebinkarahisar Kalesi

Şebinkarahisar Kalesi 1
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Kalesi 1
Şebinkarahisar, Giresun

Şebinkarahisar Kalesi 2
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Kalesi 2
Şebinkarahisar, Giresun

Şebinkarahisar Kalesi 3
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Kalesi 3
Şebinkarahisar, Giresun

Şebinkarahisar Kalesinin yapım tarihi tam bilinmemekle birlikte Helenistik Dönem'de yani Antik Çağda yapıldığı düşünülmektedir. M.Ö. 550 Yıllarında Pers İmparatorluğu yönetimi altına girmiş kale Şebinkarahisar'ın her yerini tepeden gören, muhteşem manzaralı tarihi bir kaledir. Bakımsızlıktan ve depremlerden günümüzde surların %85'i harap durumdadır.

ATATÜRK Evi ve Müzesi

Atatürk evi ve Müzesi
Yapımcı: / Lavinya.Net
Atatürk evi ve Müzesi
Şebinkarahisar, Giresun

Atatürk’ün 11 Ekim 1924 yılında Şebinkarahisar’ı ziyaretlerinde bir gece kaldıkları ve Tüfekçizade Mustafa Ertem'e ait ev bilahare restore edilerek müze haline getirilmiştir. Şebinkarahisar’ın geleneksel yapı özelliği taşıyan ev iki katlıdır. Mahalli yapı malzemesi kullanılmıştır. Bina Maliyece istimlak edilmiş ve Karayolları Genel Müdürlüğünce "100. yıl Kutlama" programı çerçevesinde 3 Milyon Tl. harcanarak restore edilmiştir. 1982 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 11 Ekim 1982 tarihinde Atatürk’ün ilçeye gelişlerinin 58. yıldönümünde müze olarak ziyarete açılmıştır.

Fatih Camii

Şebinkarahisar Fatih Camii 1
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Fatih Camii 1
Şebinkarahisar, Giresun

Şebinkarahisar Fatih Camii 2
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Fatih Camii 2
Şebinkarahisar, Giresun

Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 Ağustos 1473 tarihinde Oltukbeli Savaşını kazandıktan sonra Şebinkarahisar’a gelişlerinde yapılmaya başlanmış ve 5 yılda tamamlanmıştır. Cami iki defa yanmıştır. 1888 yılında Mutasarrıf Rasip Paşa ile Defterdar Mahmut Nedim’in öncülüğü ile bu günkü şekline getirilmiştir.

Fahreddin Behramşah Camii

Fahreddin Behramşah Camii
Yapımcı: / Lavinya.Net
Fahreddin Behramşah Camii
Şebinkarahisar, Giresun

İlçemizin Avutmuş mahallesinde bulunan cami, Mengücek Hükümdarı Fahreddin Beyramşah adına oğlu Muzafferüddin Mehmet tarafından XII. Yüzyılda inşa ettirilmiştir. Ayrıca bu caminin diğer bir özelliği de Giresun ili sınırları içerisindeki yapım yılı itibariyle en eski cami olması(1184), Türklerin karadenizde ilk eseri olması, ayrıca Selçuklu Devletinin de karadeniz bölgesindeki ilk eserlerinden biridir. Son büyük onarımı/restorasyon 2017 yılında yapılmış ve ibadete açılmıştır.

Taşhanlar

Taşhanlar
Yapımcı: / Lavinya.Net
Taşhanlar
Şebinkarahisar, Giresun

XVII.yüzyılda Şebinkarahisar Sipahi Reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kale ve orta mahalleye giden yolun sağ ve solunda yer alan ve kagir bedesten yapılan bu binalar 1939 depremine kadar bozulmadan durmakta idi. 1915 tarihinden 1939 tarihine kadar cezaevi olarak kullanılan bedestenler kısmen depremden ve geri kalan taş, demir ve kurşunlarına sebep insanlarca tamamen tahrip edilmiştir.
İlçe yöneticilerinin girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 14/12/2017 tarihinde 5 Milyon TL bedelli olarak onarım ihalesi yapılmıştır, bu tarihi eser tekrar eski görünümüne kavuşacaktır.

İstiklal Çeşmesi

İstiklal Çeşmesi
Yapımcı: / Lavinya.Net
İstiklal Çeşmesi
Şebinkarahisar, Giresun

Şebinkarahisar eski belediye binasının karşısında yer alan çeşme daha sonra Cumhuriyet meydanına getirilmiştir. Dört taş sütünün taşıdığı ahşap bir monoblok silindir bir taştan oluşmuştur. Çeşme Kurtuluş Savaşının anısına ve Cumhuriyetin kuruluşuna izafeten 1927 yılında Belediye Başkanı Hüsnü Bey tarafından yaptırılmıştır.

Licese Kilisesi

Şaplıca Köyüne bağlı ve İlçe Merkezine 11 km. mesafede Licese Mahallesinde bulunan kilise 1874 yılında inşa edilmiştir.

Meryemana Manastırı

Meryemana Manastırı
Yapımcı: / Lavinya.Net
Meryemana Manastırı
Şebinkarahisar, Giresun

M.S. II YY civarında yapılan, İlçe merkezine 11 km. uzaklıkta ve şehrin doğusunda Kayadibi Köyündedir. Yapı olarak yekpare bir kayanın içerisine oyularak oturtulmuştur. Dört katlıdır ve dördüncü katı kilisedir. İlk üç katta çeşitli hizmetlere elverişli 32 odası vardır. Meryemana Manastırında ve yolunda son yıllarda restorasyon çalışmaları yapılmış ve eski görünümüne kavuşmuştur.

Coğrafi Durum

Fiziki Özellikleri

Şebinkarahisar, Kuzey Anadolu'nun Doğu Karadeniz Bölgesinde Kelkit Yöresi ile Giresun dağları arasında bulunmakta olup, şehrin merkezinin rakımı 1374m. Ortalama rakımı merkez ve merkeze bağlı mahalleler olarak düşünüldüğünde 900-1515 metre arasındadır. Genel itibariyle en düşük rakımlı yeri baraj civarında 825m, en yüksek ise Karagöl dağında 3100m lere çıkmaktadır. Doğusunda 1618 Km2 yüzölçümü ve 1480 rakımlı Alucra ilçesi, kuzeyinde 820 Km2 yüzölçümlü ve 50 metre rakımlı Dereli ilçesi, güneyinde 1665 Km2 yüzölçümlü ve 1050 metre rakımı ile Suşehri ilçesi ve 968 km2 yüzölçümlü 969 metre rakımlı Koyulhisar ilçeleri vardır. İlçenin yüzölçümü 1382 km2 ilçe merkezi rakımı ise 1374 mt. Enlem: 40 28Kuzey Boylam: 038 42Doğu

İklimi

Şebinkarahisar, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunduğu halde, iklim bakımından Orta Anadolu İklim özelliklere benzer nitelikler taşır. Daha çok geçiş iklimi(Karadeniz ardı iklimi) denilen Bolu'dan Şebinkarahisar'a uzanan şeritte bulunan yerlerde yaşanan iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. En fazla yağış sonbahar'da düşmektedir. Kıyı şeridine paralel olarak uzanan yüksek dağlar denizden gelen nemli ve bol yağışlı rüzgarları tutarak iç kısımlara geçmesini engeller. Bu nedenle ortalama yağış miktarı kıyı şeridinde 1300mmyi aştığı halde iç kesimlerde 550-750 mm.ye düşer. Son yıllar yıllık ortalama yağış miktarı: 625mm dir.

Bitki Örtüsü

Şebinkarahisar Ekim 2018 Sonbahar Manzarası
Yapımcı: / Lavinya.Net
Şebinkarahisar Ekim 2018
Şebinkarahisar, Giresun

Şebinkarahisar ilçemizin 1382 km2 lik yüzölçümünün 35.568 hektar ile %24 ünü tarla arazisi, 3295 hektar ile %24 ünü Bağ-bahçe arazileri, 1054 hektar ile %1 ini sebzelik araziler, 3954 hektar ile %2.8 ini çayırlık arazi, 21.747 hektar ile %15.8 ini mera ve yaylalar, 6590 hektar ile %4.8 ini fundalık araziler ve 9.385 hektar ile %7.1 ile ormanlık arazi ve 55.680 hektar ile %42.1 ini kullanılmayan araziler teşkil etmektedir.

Akarsuları

Avutmuş ırmağı, Eğribel sırtlarından ve Asarcık Yaylasından çıkarak Arzuman mevkiinde Şehirsuyuna karışır. Uzunluğu 20 km.dir. Şehir Suyu, Alucra’nın Karabörk sırtlarından çıkar ve Manastır suyu ile birleştikten sonra Tönük Köyünün yanı başında Kelkit ırmağına karışır. İlçemiz içindeki uzunluğu 40 km.dir. Darabul suyu, Sarıçiçek Yaylasından çıkar, dar vadilerden geçerek Güvercinlik köyünün karşısında Kelkit ırmağına karışır. Uzunluğu 20 km.dir. Çat suyu, Karagöl dağlarının eteklerinden çıkar, dar ve Derin vadilerden geçerek Kelkit ırmağına karışır. Kelkit Irmağı; Ocaktaşı ve Kayalı Köyleri sınırlarında ilçenin sınırlarına giren Kelkit ırmağı doğudan batıya doğru akar. İlçemiz sınırları içerisindeki uzunluğu 40 km.dir ve üzerinde dört köprü bulunur.

Ulaşım

Şebinkarahisar ilçemizin diğer merkezlerle ulaşımında iklim ve arazi yapısı ve yeterince ilçemize eğinilmemesi nedenlerinden dolayı özellikle kış aylarında zorluklar çekilmektedir. Yoğun kış şartlarında özellikle Giresun ili ile irtibatı sağlayan 2200 rakımlı Eğribel geçidinin zaman zaman kar ve buzlanma nedeni ile kapanması ulaşımı engellemektedir. (Güncelleme: 2015 yılı itibariyle eğribel tüneli çalışmalarına başlanılmış, yapılan tünelin 2019 yılı civarında ulaşıma açılması planlanmaktadır, yapılacak bu tünelle birlikte il merkezine ulaşım daha kısacalacak ve kış aylarındaki en zorlu kısım atlatılmış olacaktır) Şebinkarahisar, İl merkezi ile 118 km., Alucra ilçesi ile 50 km., Sivas-Suşehri ilçesi ile yaklaşık 55 km. mesafede bulunmaktadır. Günlük Giresun'a, Sivas'a, İstanbul'a, Ankara ve Antalya'ya otobüs seferleri mevcuttur. En yakın havalimanları Giresun il merkezi ve Sivas merkezdedir.


Kaynaklar: Ulakbim Şebinkarahisar Kalesi ve Tarihi
Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
Şebinkarahisar Kaymakamlığı
Özgür Ansiklopedi/Wikipedia