Mısır Akbabası

Mısır Akbabası
Mısır Akbabası
Şebinkarahisar semalarında görüntülenen Mısır Akbabası (Neopron percnopterus) Fotoğraf: Ertan KUDUBAN