Son Yaprak

Son Yaprak
Son Yaprak

Şebinkarahisar’da Sonbahar Mevsiminde sararıp, kuruyup dökülen yapraklar arasında mevsime inat dalında kalan son yaprak.