Göl

Göl
Göl
Çamın dalından göle bakarken. Hasanşeyh köyü, şebinkarahisar, giresun