Behramşah Camisi

Behramşah Camisi
Behramşah Camisi
Behramşah Camisi: Şebinkarahisar’ın Avutmuş Mahallesinde Mengücek oğullarından Fahreddin Behramşah’ın oğlu Melik Muzafferüddin Mehmet tarafından babasından aldığı emir üzerine 1184 tarihinde “Melik Sultan Gazi Camii” adıyla Xll. yüzyılda inşa edilmiştir. Ayrıca Giresun ilinin yapım yılı itibariyle en eski camisidir.