Kurşunlu Camisi

Kurşunlu Camisi
Kurşunlu Camisi

Şebinkarahisar Kurşunlu Camii’nin girişi üzerinde yer alan kitabesine göre 1586 – 1587 (H. 995) yılında inşa edilmiştir.