Şebinkarahisar 2008

Şebinkarahisar 2008
Şebinkarahisar 2008
Şebinkarahisar’dan bir görünüm. 2008 senesi.