Tarihin merdivenlerinde, Fatih Cami

Tarihin Merdivenlerinde, Fatih Cami
Tarihin Merdivenlerinde, Fatih Cami
Tarihin merdivenlerinde, Fatih Cami Şebinkarahisar. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Otlukbeli Savaşından sonra Şebinkarahisar’da kaldığı sırada yapımını emretmiş beş yıl içinde tamamlanmıştır.