İstiklal Yokuşu

İstiklal Yokuşu
İstiklal Yokuşu
Şebinkarahisar’da çocukların kış aylarında kızaklarla kaydıkları yokuş.