Melik Sultan Gazi Beg Camii

Melik Sultan Gazi Beg Camii
Melik Sultan Gazi Beg Camii

Melik Sultan Gazi Cami (Behramşah Camisi)
Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Avutmuş Mahallesindeki bu Kültür varlığımız Mengücek Oğullarından Fahreddin Behramşah’ın oğlu Melik Muzafferüddin Mehmet tarafından babasından aldığı emir üzerine 1184 (Hicri 580) tarihinde Melik Sultan Gazi Cami (Behramşah) adıyla XII. yüzyılda inşa edilmiştir.