Tarihin ilk Fotoğrafı

Tarihin Ilk Fotoğrafı
Tarihin Ilk Fotoğrafı
Tarihin ilk Fotoğrafı. Fransız Joseph Nicephore Niaepce tarafından 1826 yılında çekilmiştir. Adı ise Pencereden Le Gras’a bakıştır.