Kaleli Kent

Kaleli Kent
Kaleli Kent

Kaleli kentler arasında en gizemli kale olan Şebinkarahisar Kalesi’nin günümüzde kim tarafından hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir.