Ham Üzüm

Ham Üzüm
Ham Üzüm
Henüz olgunlaşmamış olan ham üzüm salkımı.