Şebin Cevizi

Şebin Cevizi
Şebin Cevizi
Şebin Cevizi olgunlaşma aşamasında, Kavaklar Mahallesi, Şebinkarahisar/Giresun