Şebinkarahisar Konuk Street

Şebinkarahisar Konuk Street
Şebinkarahisar Konuk Street
One night from winter on Şebinkarahisar Konuk Street, year 2020.