Sapanca Lake, Sapanca, Sakarya

Sapanca Lake, Sapanca, Sakarya
Sapanca Lake, Sapanca, Sakarya
Sapanca Lake, Sapanca, Sakarya Turkey. Photo: Hakan Kavas