Şebinkarahisar Winter Landscape 27 December 2018

Şebinkarahisar Winter Landscape 27 December 2018
Şebinkarahisar Winter Landscape 27 December 2018
A Winter Landscape in Şebinkarahisar 27 December 2018. Thanks to Ersin Nalçakan for the photo.