Şebinkarahisar Winter Landscape 28 December 2018 (2)

Şebinkarahisar Winter Landscape 28 December 2018 (2)
Şebinkarahisar Winter Landscape 28 December 2018 (2)
A Winter Landscape in Şebinkarahisar 28 December 2018. Thanks to Ersin Nalçakan for the photo.