Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu UBYO

Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu

Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) kurulması;  Millî Eğitim Bakanlığının 17/9/2008 tarihli ve 21454, 21456 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 01 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.

Mevcut binası Şebinkarahisarlı hayırsever İşadamı Feyzi Kıraç tarafından yaptırılmıştır. Bankacılık ve Finans Bölümü, Organik Gıda Endüstrisi Bölümü ve  Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümü başlangıçta teklifi yapılan bölümler olmuş, bu bölümlerden Bankacılık ve Finans Bölümü’nün açılmasına izin verilmiştir.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 17/9/2008 tarihli ve 21454, 21456 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2008 tarihinde kararlaştırılmış ve kuruluşu tamamlanmıştır.

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Giresun Üniversitesinin hızlı gelişme sürecinde eğitim-öğretim ailesine son katılan en genç ve vizyoner üyelerinden biridir. Eğitim-Öğretime Şebinkarahisar Yerleşkesi içerisinde kendine ait binasında 2010-2011 Akademik Yılında başlamıştır. Bu bina, Hayırsever İşadamı Fevzi KIRAÇ tarafından yaptırılarak 2009 yılı Ağustos ayında üniversiteye teslim edilmiştir.

Ayrıca, 12.03.2010 tarihli Giresun Üniversitesi senato toplantısında;

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Bankacılık ve Finans Bölümü’ne  2010-2011 öğretim yılında normal öğretime ve II. Öğretime öğrenci alınması,

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü’nün açılması ve 2010-2011 öğretim yılında normal öğretime  ve II. Öğretime  öğrenci alınması,

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Organik Gıda Endüstrisi Bölümü’nün açılması ve 2010-2011 öğretim yılında normal öğretime  ve II. Öğretime öğrenci alınması,

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümü’nün açılması ve 2010-2011 öğretim yılında normal öğretime  ve II. Öğretime öğrenci alınması,

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Gıda Teknolojisi Bölümü’nün açılması ve 2010-2011 öğretim yılında normal öğretime ve II. Öğretime öğrenci alınması, planlanmıştır.

2010-2011 öğretim yılı dahilinde YÖK’ten yukarıda sözü geçen bölümlerden ikisi için öğrenci tahsisine müsaade edilmiştir. (Organik Gıda Endüstrisi normal öğrenim ve ikinci öğrenim; Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümü normal öğrenim ve ikinci öğrenim).

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda müdürlük görevini yürütmüş olan öğretim üyeleri;

2009-2010      Yrd.Doç.Dr. Beytullah DÖNMEZ (Kurucu Müdür)

2010-2011      Doç.Dr. Mustafa CİN

2011-2012      Yrd.Doç.Dr. Bahadır KOZ

2012-2013 Akademik Yılı Güz döneminde müdürlük görevine Yrd.Doç.Dr. Bahadır ATMACA

2015-2016 Akademik Yılı Bahar döneminde müdürlük görevine Doç.Dr. Bahadır KOZ atanmış ve görevine halen devam etmektedir.

Genel Bilgiler :

Yüksekokulun bulunduğu 400.000 m²’lik Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Yerleşkesinde; Şebinkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (ŞEBDER) kız öğrenci yurdu, Milli Piyango öğrenci yurdu (200 Kız-200 Erkek öğrenci kapasiteli), Misafirhane ve Personel Lojmanları (inşa aşamasında), basketbol, voleybol, futbol (minyatür) sahaları, rekreasyon alanları, fırın ve kafeterya bulunmaktadır.

Öğrencilerin barınması için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) ait 400 kişilik kız, 240 kişilik erkek öğrenci yurtları, ayrıca özel mülkiyete ait toplam 640 kişi kapasiteli yurt ve pansiyon işletmeleri bulunmaktadır. Bunun yanında Tamzara mahallesinde 80 kişilik özel bir yurt işletmesi de mevcuttur.

Şebinkarahisar, Giresun’un tarihi İpek Yolu üzerine kurulmuş bir ilçedir. İlçemizde gezilip görülecek birçok turistlik alan ve eser mevcuttur. Şebinkarahisar Kalesi, Meryem Ana Manastırı, Atatürk evi bunlar arasındadır. Şebinkarahisar İlçesinde, üniversitemiz öğrencilerinin faydalandığı, İlçe Kaymakamlığına ait geniş bir Kapalı Spor Salonu, Halk Kütüphanesi ile işletmesi özel müteşebbislere ait kapalı halı saha, çok sayıda kafeterya, restoran, internet salonları vs. mevcuttur. İlçemizde öğrenciler sosyal ve sportif açıdan herhangi bir sorun yaşamamaktadır.

Uygulamalı bilimler yüksekokulu binasında, 17 derslik (70 m2) , 1 kantin (120 m2), 1 seminer salonu (120 m2), 1 çizim sınıfı, 2 akıllı bilgisayar laboratuarı ve idari birimler olmak üzere toplamda 4000 m2 lik bir eğitim alanı vardır.

4 Yıllık Öğrenim Veren Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bölümleri :

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü : Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılması öngörülen Bankacılık ve Finans bölümünün amacı, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları yaratmaktır. Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır.
Bankacılık ve Finans Bölümünde; matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, işletme finansmanı, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman ve risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin mevcut (ve gerektiğinde diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla) akademik kadro ile, piyasa uygulamalarına dönük eğitimin ise sektördeki profesyonellerden destek alınarak verilmesi hedeflenmektedir. İş dünyasının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek niteliklere sahip, sadece “bilen” değil, “bilgilerini uygulamaya aktarabilen, üretken” bireyler yetiştirmek hedefi ile, meslek dersleri ile birlikte ağırlıklı olarak İngilizce eğitimi de verilecektir. Böylece mesleki donanımın yanı sıra , dünyada en geçerli yabancı dil olan İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı dili etkin bir şekilde kullanan öğrencilerimiz, iç ve dış piyasalarda iş dünyasının istemlerine göre, ilgili diller arasında çeviriler yapmak, piyasa, şirket ve banka değerlendirmeleri ve raporlar hazırlamak, yazı ve raporların analizleri ile iş ortamındaki yazışmaları yürütmek konusunda ileri düzeyde bilgi edinecektir.
Öğrencilerin deneyim kazanmasında, bilgi ve becerilerinin artmasında Yüksekokulumuza davet edilecek meslek sahipleri, uzmanlar ve bankacıların verecekleri konferans ve seminerlerin de büyük katkıları olacaktır. Bu konularda düzenlenecek konferans ve seminerler ile öğrenciler, edindikleri bilgilerin uygulamadaki yerini uzman kişilerden öğrenme fırsatı bulacaktır.

Dört yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akademik hakları da fakülte mezunlarına eşdeğer olacaktır. Ayrıca, eğitimlerini tamamladıkları ya da benzer programlarda lisansüstü eğitim yapma hakları da olacaktır.

Genel kuramsal bilgilerden hareketle, uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim yapacak olan Yüksekokulumuz gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek bir eğitimi amaçlamaktadır. Mezunlarımızın bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finansal sektörlerin yanı sıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde görev alması planlanmaktadır. Bu bağlamda, derslerin, piyasa beklentilerini karşılayacak şekilde uygulamaya yönelik olması, programın “yüksekokul” bünyesinde başlatılmasını gerektirmektedir.

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Bölümden mezun olacak öğrenciler; banka ve özel finans kuruluşları, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında istihdam edilebilecektir. Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bu de bu kuruluşlar için zaman ve maliyete neden olurken, ülke kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Bu okulla amaçlanan, eğitilmiş elemana tekrar eğitim verme maliyetinin minimize edilerek, doğal bir talebin yaratılmasıdır.

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümü : İnsanlığın var oluşundan bu yana yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan  Tekstil,  kendisini sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundadır. Çünkü var olan çizgiyi ve alışılmışlığı devam ettirmek, her alanda olduğu gibi Tekstilde de geriye doğru gidişi ifade etmektedir. Bir yanda bütün dünyada süregelen bir yarış ve teknolojik gelişme, diğer yanda tekstilin, moda, markalaşma, estetik arayışlar ve diğerlerinden farklı olma düşüncesi, tekstilde tasarım olgusunu bilhassa gündemde tutmamızı gerektirmektedir.

Eğitimimiz; tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen ve öncü fikirleri yakalayıp pazar istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirerek “modayı” oluşturabilen moda tasarımcılarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır.

Öğrenciler; 4 yıllık lisans eğitimleri süresince ilk yıl alanları ile ilgili teknolojik bilgiler ve malzeme bilgileri, kuramsal ve tasarım olgusunu geliştirici dersler alırken ikinci yıldan itibaren uygulama ağırlıklı derslerde hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Ayrıca gelişmiş bilgisayar laboratuarlarında üçüncü yıldan itibaren bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamında gerçekleştireceklerdir. Eğitim süresince öğrencilerin genel kültür ve sanat bilgileri ile teknolojik bilgilerinin geliştirilmesine özen gösterilmesi öngörülmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler MODA VE KONFEKSİYON TASARIM UZMANI unvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı, danışman ve uzman olarak çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca üniversitelere bağlı Tekstil Tasarım Bölümlerinin eğitim kadrolarında da yer alabilirler.

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü : Türkiye’de gıda sanayi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük bir hızla şekillenmeye başladı, ülkenin zengin tarımsal kaynakları ve genç iş gücü sayesinde, sektör kısa zamanda ekonominin gözbebeği haline geldi. Zaman içinde gıda sektöründeki üretim artışının, diğerleriyle kıyaslandığında çok ileride olduğu dikkat çekiyor. Son yıllarda ise, değişen harcama eğilimleri ve beslenme alışkanlıkları, sektöre etkileri açısından oldukça önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Kişi başına düşen gelirin artması, nüfusun çalışma hayatında daha çok yer alması, kentleşme sonucu yaşam biçiminin değişerek çekirdek aile yapısının yaygınlaşması gibi etkenlerin, tüketim kalıplarını da değiştirdiği görülmektedir. Kalite ve güvenliğe verilen önemin artmasıyla, gıdada güvenilen markalar ve paketli ürünler ön plana çıkmakta. Gelişen tüketici bilinci, gıda sektörü için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, sektörün AB ülkelerine ve yakın pazarlara ürün satabilme olanağının bulunması da diğer bir fırsat. Ülkenin yeniliklere kolayca adapte olabilen genç nüfusu sayesinde, gıda sektörü elindeki fırsatları değerlendirebilme üstünlüğüne de sahiptir.

Sektörün şu anki durumu, gelişimi ve tüketici istekleri göz önüne alındığında gıda teknolojisi alanında uzman personelin yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin sağlanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gıda Teknolojisi bölümü mezunlarının gıdanın üretimiyle “tarladan çatala” kadar ilgilenebilme, düzeltme, araştırma geliştirme ve toksikolojik risk analizi konularında bilgili olmaları hedeflenmektedir. Bu süreç dahilinde mezunlar, hammadde kabulü, analiz sonuçlarıyla yorumlama, hammaddenin üretime dahili, üretim sırasında ve sonrasındaki çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması buna rağmen vuku bulan sorunları çözmek, depolama koşulu ve süresi belirlenmesi, pazarlama, satış ve kalite düzeyi temini, araştırma ve geliştirme (Ar-ge), ürün geliştirme (Ür-ge) gibi bölümlerde  görev üstlenebilmelidir. Ayrıca üretimde kalite kontrolü istatiksel olarak değerlendirebilmelidirler.

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Restorasyon ve Konsevasyon Bölümü

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölümü

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kültürel Miras Yönetimi Bölümü

Makale İncelemesi

Bu Yazıya Oy Verin:1 Yıldız Derecelendirme2 Yıldız Derecelendirme3 Yıldız Derecelendirme.4 Yıldız Derecelendirme5 Yıldız Derecelendirme Ortalama Derecelendirme: 4,78 / 5 - 1arası, toplam: 80 oy verildi.
Loading...


Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu UBYO” üzerine 9 düşünce

 1. ist

  Şebinkarahisar tekrar Sivas’a bağlansın yoksa okul hepten kapanacak Giresun bizim okulumuzu yok edecek

 2. KÜBRA

  ben 2 yıllık halkla ilişkiler öğrencisiyim bizim bölümle alakası olmayan dersler var.saçma sapan seçmeli dersler yerine bölümümüzle alakalı dersler koysunlar.yani diksiyon ve güzel konuşma ile ilgili…biran önce bu konunun ele alınmasını rica ediyorum

 3. Doç. Dr. Mustafa CİN

  Merhaba,

  Şebinkarahisar UBYO Müdürü olarak öğrencilerimiz kafalarına takılan sorulara cevap vermeye çalışayım.

  1. Diplomalarda artık unvan belirtilmiyor. Yanlızca bölüm adı yer alıyor. … Gıda Teknoljisi Bölümü….mezunu gibi. “Gıda Teknolojisi Uzmanı” şeklinde değil.

  2. İki yıllık ile dört yıllık arasında ne fark var? İki yıllıklar önlisans (MYO), 4 yıllıklar lisans (Fakülte, UBYO) düzeyinde eğitim verir. Diplomada bu belirtilir. UBYO diplomalarında, Fakülte diplomalarında olduğu gibi …. lisans düzeyinde eğitim… ibaresi yer alır. Faküte mezunlarının diplomasında da “Fakülte Mezunu” diye bir ifade geçmez. Lisans mezunu ifadesi yer alır.

  3. Fakültelerde olduğu gibi, UBYO mezunlarının da Yüksek Lisans, Doktora eğitimi, Arş. Gör. olma, kısa dönem askerlik, yedek subay vb. gibi. hakarı vardır. MYO mezunlarında bu haklar mevcut değil.

  4. İş bulma noktasında UBYO mezunları daha avantajlıdır. Mezunların lisans eğitimi almaları her zaman dikkate alınan bir durumdur.

  Doç. Dr. Mustafa CİN
  Şebinkarahisar UBYO M.

 4. fatma

  bize şu anda gıda teknolojisi uzmanı olacağız diye açıklama yaptı öğretmenimiz,inşallah başkaları kafamızı karıştırmaz yine….

 5. pervin

  2 yıllık ile 4 yıllık arasında fark olmalı eğer 2 yıllıklar gibi aynı ünvanı alıcaksak niye fazladan okuyalım bu devirde kazanıpta okumak çok kolay değil bunun içinde fark olmalı diye düşünüyorum

 6. hatice

  arkadaşlar ben sultandağı myo gıda teknolojisi bölüm mezunuyum.bu bölümü severek okudum ve ilerlemek istiyorum. 2010ek yerleştirmede 4yıllık olan bu gıda teknolojisi bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum sonuç ne olcak ben eger bu bölüme yerleşirsem hem 2yıllık hemde 4yıllık gıda teknikerimi olcam yani lütfen bilen birileri yazsın bilgi verin

 7. fatma

  biz bu bölümü 4 yıl okuyorsak 2 yıllıklardan mutlaka bir farkımız olmalıdır.Bu farkı da öğretim görevlilerinn uğraşları ile olacaktır.bu bölüm hakkında öğretmenlerimizin bile yeterli bilgisi yok.hocalarımızdan biri gıda teknolojisi uzmanı olacaksınız,diğeride gıda tenikeri olcaksınız diyor.bize acilen bir açıklama yapın!!!!!

 8. mine

  peki okul 4 yıl okunacak bir bölümün öğrencilerine neden normalde 2 yıllık bir üniversite de de okuyan kişi ile aynı statüde görev almayı yakıştırıyorlar? bunu anlamış değilim. neden bazı hocalar 4 yıllk yüksekokulu bitirince “gıda teknolojisi uzmanı” olacağımızı iddia ediyorlar. fakat açıklamalarda ise “tekniker”ünvanı diye geçiyor, bunun açıklamasını biz öğrencilere yapın lütfen !!!! eğer boşu boşuna 4 yıl okuyup tekniker olacaksak neden okuyalım ki bu bölümü!!!!2 yıllık m.y.o da okurduk… buna bi açıklama getirin lütfen…

 9. ismail

  bu bölümü açmaktaki amacınızı anlamadım biz 4 yıl okuyup tekniker olcaz diğerleri 2 yıl okuyup tekniker olcaz biz enayi gibi nie 4 yıl okuyoruz bu işe bi çözüm bulun. bizi gıda uzmanı olcanız die kandırmayın.herkese yazık burda para harcıyoruz uğraşıyoruz.durumu iy olan var olmayan var.bırakcaz bölümü eğer tekniker unvanını alcaksak gereğini yapın lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.